Σύνδεση Λογαριασμού

Νέος Πελάτης - Δημιουργία Λογαριασμού

Δημιουργώντας έναν λογαριασμό, θα μπορείτε να ψωνίζετε ταχύτερα, να ενημερώνεστε για την κατάσταση της τρέχουσας παραγγελίας σας και να παρακολουθείτε τις παλαιότερες παραγγελίες.

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα pharmatune.gr (στο εξής η “Ιστοσελίδα”) έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών με την επωνυμία «VRESGIATRO» (στο εξής «Εταιρεία»), στην οποία και ανήκει αποκλειστικώς, με σκοπό την εξυπηρέτηση του καταναλωτή-επισκέπτη της ιστοσελίδας (εφ’ εξής «χρήστης») στην αναζήτηση παραφαρμακευτικών προϊόντων και εν γένει προϊόντων φαρμακείου που επιτρέπεται να διακινούνται μέσω διαδικτύου (εξαιρουμένων των φαρμάκων) και σε υπηρεσίες που επιτρέπονται από τη φαρμακευτική νομοθεσία και δεοντολογία βάσει – μεταξύ άλλων – και των προσφερόμενων τιμών τους. Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα χρήσης της καινοτόμου εφαρμογής της μηχανής αναζήτησης φαρμακευτικών προιόντων μέσω του στοκ όλων των εγγεγραμμένων φαρμακείων καθώς και η δυνατότητα δέσμευσης και προκράτησης αυτών.

 

Προς εξυπηρέτηση του σκοπού της η εταιρεία έχει ως εγγεγραμμένα μέλη ανεξάρτητα, νομίμως λειτουργούντα φυσικά φαρμακεία. Τα φαρμακεία-μέλη συνδέονται με την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η εταιρεία παρέχει αμιγώς υποστηρικτικές υπηρεσίες στα φαρμακεία-μέλη της, χωρίς αυτά να έχουν καμία σχέση εξαρτήσεως ή ιδιοκτησίας με την εταιρεία, η οποία δεν εμπλέκεται στην εμπορία προϊόντων, δεν τιμολογεί προϊόντα και δεν έχει οιουδήποτε είδους οικονομική συναλλαγή με τους χρήστες.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει από την διάθεση τυχόν ελαττωματικών, ληγμένων προϊόντων κλπ. για τα οποία ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο τα φαρμακεία-μέλη της εταιρείας.

Η εταιρεία είναι δημιουργός της πρωτότυπης εφαρμογής pharmatune (η «εφαρμογή») με την  οποία ο χρήστης δεν περιορίζεται στην αναζήτηση του επιθυμητού προϊόντος σε ένα μεμονωμένο φυσικό φαρμακείο, αλλά έχει πρόσβαση σε όλα τα αντίστοιχα προϊόντα και τη διαθεσιμότητά τους βάσει της αποθήκης ενός εκάστου των φαρμακείων μελών της, αντλώντας μάλιστα και συγκριτικές πληροφορίες για την τιμή τους.

Επιπλέον με τη χρήση της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να κάνει κράτηση για χρονικό διάστημα που ορίζει το εκάστοστε συγκεκριμένο εγγεγραμμένο φαρμακείο - μέλος, συγκεκριμένου προϊόντος που επιλέγει ηλεκτρονικά από το συγκεκριμένο φαρμακείο-μέλος. Το προϊόν θα παραλαμβάνεται υποχρεωτικά από το κατάστημα του φαρμακείου-μέλους στην περίπτωση φαρμακευτικών προιόντων ή με courier κατόπιν συμφωνίας μεταξύ αγοραστή και φαρμακείου – μέλους και χρεώσεως των μεταφορικών στην περίπτωση παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Ειδικώτερα, με την εφαρμογή αυτή οι χρήστες έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στο σύνολο των αποθεμάτων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων των φαρμακείων-μελών σε πραγματικό χρόνο και χώρο, όπως αυτά ενημερώνονται με ευθύνη και επιμέλεια των ίδιων των φαρμακοποιών, οι οποίοι φέρουν και την απόλυτη ευθύνη για την έγκαιρη – τακτική ενημέρωση της διαθεσιμότητάς τους και την ορθότητα αυτής.

Η ανάρτηση από το φαρμακείο-μέλος φωτογραφικού ή όποιου άλλου οπτικοακουστικού υλικού παραφαρμακευτικών προϊόντων και δραστηριότητας που σχετίζεται με προϊόντα και υπηρεσίες των φαρμακείων και λειτουργεί ως προωθητική ενέργεια ανάγεται στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης του φαρμακείου.

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας  όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους άνω των 14 ετών επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ως άνω ανηλίκων. Οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας συνεπάγεται αυτοδικαίως ότι ως χρήστης συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Εταιρεία δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες από αυτή την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή.

Σε περίπτωση, κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, ειδήσεις, πληροφορίες, δεδομένα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στους φαρμακοποιούς-μέλη, προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.   

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρεί τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτή και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα κάνει χρήση της Ιστοσελίδας για:

  • να προξενήσει βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.
  • να αποκτήσει πρόσβαση, διαδώσει, επεξεργαστεί, αλλοιώσει και γενικότερα προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της εταιρείας, άλλων χρηστών ή τρίτων.
  • να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Εταιρείας

Ο χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την καλή και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ αιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί σε βάρος της από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Οι χρήστες δεν εγγράφονται και δεν δημιουργούν δικό τους λογαριασμό (account) στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα καθώς και οι φαρμακοποιοί-μέλη, από τους οποίους οι χρήστες έχουν αγοράσει προϊόντα μέσω της εφαρμογής, σε κάθε αγορά από φαρμακείο, κρατούν τα στοιχεία των αγοραστών (ονοματεπώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης σε περίπτωση κατ΄ οίκον παράδοσης, e mail, τηλέφωνο) για λόγους δημιουργίας βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται για προωθητικούς σκοπούς. Αν ένας αγοραστής δεν αγοράσει προϊόν από φαρμακείο της εφαρμογής ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να διατηρούνται τα στοιχεία τους, τα στοιχεία του δεν αποθηκεύονται. Επιπλέον, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της να εγγραφούν στο αυτόματο σύστημα ενημερώσεών της (newsletter), δίνοντας το προσωπικό τους e-mail, το οποίο αποθηκεύεται από την εφαρμογή και χρησιμοποιείται για τις αντίστοιχες ενημερώσεις.

 

Ειδικώς στους εγγεγραμμένους χρήστες της ανεξάρτητης εφαρμογής vresgiatro.gr, που διαχειρίζεται επίσης η Εταιρεία, δίδεται η δυνατότητα για αποθήκευση των αγορών που πραγματοποιούν μέσα από την εφαρμογή του pharmatune στον προσωπικό τους λογαριασμό στο vresgiatro.gr μέσω διασύνδεσης των δύο πλατφορμών. Επιπρόσθετα, στους εγγεγραμμένους χρήστες της ανεξάρτητης εφαρμογής  vresgiatro.gr δίδεται η δυνατότητα απόκτησης ηλεκτρονικών εκπτωτικών κουπονιών αποκλειστικώς για αγορές παραφαρμακευτικών προϊόντων μέσω της εφαρμογής του pharmatune.

Τα εγγεγραμμένα φαρμακεία-μέλη κάνοντας χρήση της εφαρμογής της Εταιρείας ενημερώνουν τον χρήστη, προτού προβεί στην ολοκλήρωση της αγοράς του για:

α. τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος

β.τη συνολική αξία των προϊόντων/αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ή οποιουδήποτε άλλου τέλους

γ. άλλες πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις (έξοδα αποστολής, παράδοσης, ταχυδρομείου).

Ο χρήστης δεν βαρύνεται με επιπρόσθετη δαπάνη, που να υπερβαίνει το κόστος χρήσης του ίδιου μέσου πληρωμής από την εταιρεία (π.χ αντικαταβολή).

Αφού ολοκληρωθεί η αγορά και ο χρήστης καταβάλλει το συμφωνηθέν ποσό, το φαρμακείο μέλος οφείλει να παραδώσει το προϊόν που έχει συμφωνηθεί εντός εύλογου χρόνου, ήτοι το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομενία παραγγελίας αυτού. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης ο χρήστης/επισκέπτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση, υποχρεώνοντας με αυτόν τον τρόπο, το φαρμακείο να επιστρέψει τα χρήματα που παρέλαβε.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις στην παράδοση των εμπορευμάτων.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εν λόγω σύμβαση και να επιστρέψει στο φαρμακείο μέλος τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως, γνωστοποιώντας μέσω του e mail το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε τα προϊόντα και μάλιστα χωρίς να υποχρεούται να το ανακοινώσει στην Εταιρεία.

Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων, αν άλλως δεν ορίζεται σε ειδικότερη προσφορά φαρμακείου-μέλους.

Επιστροφές γίνονται δεκτές, μόνο εφ’ όσον τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει ο χρήστης, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, ήτοι χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Απαγορεύεται η επιστροφή προϊόντων, που πρόκειται να αλλοιωθούν ή να λήξουν σύντομα, καθώς και αυτών που θεωρούνται ακατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας του χρήστη, καλό είναι να ελεγχθεί  προσεκτικά, κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, η κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κ.τ.λ.).

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, τα χρήματα θα επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αφ’ης στιγμής το φαρμακείο μέλος θα παραλάβει τα προϊόντα που της επιστράφησαν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

H Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες αλλά για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στο χρήστη της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους  σχετιζόμενη με τη λειτουργία των ως άνω.

"ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ" (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEBSITES).

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.

Επίσης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν παραπλανητική διαφήμιση και εναρμονισμένες πρακτικές που τυχόν ακολουθούν τα φαρμακεία μέλη της δεδομένου ότι αυτά και μόνο φέρουν την ευθύνη των αναρτήσεών τους.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λόγω της ιδιαιτερότητας της ιστοσελίδας, απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η προώθηση νέων προϊόντων και η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση κάθε χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται λόγω πωλήσεως προϊόντων από φαρμακείο-μέλος ή που οι χρήστες οικειοθελώς καταχωρούν στην Ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι της Εταιρείας όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματά του επί των προσωπικών του δεδομένων. Έτσι, ο χρήστης απευθυνόμενος εγγράφως προς την ιστοσελίδα, έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτήν και τα φαρμακεία μέλη της, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών (καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν) οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).

Υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται ο κος Θεόδωρος Καρναβάς, ενώ οι αντιρρήσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικώς στη διεύθυνσηinfo@pharmatune.gr ή με φαξ στον τηλεφωνικό αριθμό (+30)2107210830.

Η Εταιρεία δηλώνει και οι χρήστες αποδέχονται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σύμφωνα με τα ανωτέρω από την Ιστοσελίδα και αφορούν τους χρήστες θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του αιτήματός τους, ήτοι για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, καθώς και την ενημέρωσή τους γύρω από μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες της Ιστοσελίδας. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά η Ιστοσελίδα στο πλαίσιο της συναλλαγής, το φαρμακείο μέλος στο οποίο διενεργήθηκε η αγορά, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, είναι υποχρεωμένη ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία η Εταιρεία βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή συγκατάθεσης του χρήστη.

Η ιστοσελίδα δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων/ προσωπικών δεδομένων θα χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας, αυτών, διαγράφοντας τα στοιχεία αυτά από το αρχείο της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Ο χρήστης ευθύνεται για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε επιμέρους ιστοσελίδες ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. Ε-Mail, Όνομα, Επίθετο, Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Ηλικία, Διεύθυνση), ο χρήστης δηλώνει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση αυτών ή την τυχόν διαρροή τους από τον ίδιο ή τρίτους. Επίσης, δηλώνει και αποδέχεται ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί με τη χρήση τους, καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της αμέσου ενημέρωσης της Εταιρείας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε παραβίαση ή διαρροή τους.

Η ιστοσελίδα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη και των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις, η ιστοσελίδα δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των χρηστών ή μεταξύ χρηστών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματαδεδομέναστοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας, η τελευταία δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που η ιστοσελίδα καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσίαΡητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των ως άνω στοιχείων και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών, καθώς επίσης και να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι τηρεί και επεξεργάζεται για εμπορικούς, στατιστικούς και προωθητικούς σκοπούς τις συναλλαγές και τα στοιχεία αυτών που εκτελούνται από την εφαρμογή. Ενδεικτικά η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται την τοποθεσία της συναλλαγής, το οικονομικό μέγεθος της συναλλαγής, τα προϊόντα που αγοράζονται ή κρατιούνται προς πώληση από το φαρμακείο – μέλος. Τα στοιχεία αυτά η Εταιρεία δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να τα μεταβιβάζει σε εμπορικούς της συνεργάτες μη προσωποποιημένα και μη ταυτοποιημένα.

COOKIES

 

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του, αλλά καθιστούν επίσης την πλοήγησή του  στο web ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. 
Η ιστοσελίδα  χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του, ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την «Εταιρεία» που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Ιστοσελίδας ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στην «Εταιρεία» καλώντας στον ακόλουθο αριθμό: (+30)2107210830.

E-mail: info@pharmatune.gr

ΈδραΓρ. Λαμπράκη 403, Κερατσίνι - ΠειραιάςΤ.Κ. 18757 

 

«Η εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι μέσω των φαρμακείων μελών της, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ και ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ».

 

Αθηνα, 18.3.2015